دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧
عنوان
 
برگزاری دوره آموزشی مستند سازان انقلابی در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان
برگزاری دوره آموزشی مستند سازان انقلابی در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان
مأوا: دوره آموزشی مستند سازان انقلابی با حضور اساتید برجسته و کارگردانان انقلابی در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان برگزار می شود.
١٣٩٦/٠٢/٠٣