دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧
  • برگزاری دوره آموزشی مستند سازان انقلابی در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان
    مأوا: دوره آموزشی مستند سازان انقلابی با حضور اساتید برجسته و کارگردانان انقلابی در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان برگزار می شود.

آخرین اخبار
برگزاری دوره آموزشی مستند سازان انقلابی در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان
برگزاری دوره آموزشی مستند سازان انقلابی در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان
مأوا: دوره آموزشی مستند سازان انقلابی با حضور اساتید برجسته و کارگردانان انقلابی در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان برگزار می شود.
١٥:٨ - 1396/02/03

مقدمه